Son Satır Güncel Bilgiler

afiş neden düzenlenir

Afiş, görüntü üreten ve görsel yolla mesaj ileten bir disiplin olarak, Öncelikle görüntü ve bunun izleyicide çağrıştıracağı anlam arasındaki ilişkiyi doğru saptamak ve tasarladığı mesajı bir kitleye ulaştırabilmek için sadece görüntüyü değil, görüntünün ötesini de kurgulayabilmek durumundadır. Afiş tasarımını diğerlerinden ayıran en önemli özellik, kuşkusuz tasarlanan mesajın bir kitleye iletilmesinin...
Yaklaşık 15.000 yıl önce, Güney Fransa ve İspanya'daki mağara yapılan resimlerin, insanın çizerek anlatmak ve kendinden soma seslenerek isteğinden doğduğunu söyleyebiliriz. O zamanlar bu kendi güdüleri ile çalışan yetenekli insanlar olduğu bir çıkan etkili biçimleri kullanmak, güdülerden güdücüleri geçişle Bugün en etkili afişi yaptırmak isteyen yatırımcının, totem sahibi olmak farkı...