Son Satır Güncel Bilgiler

afişin gelişimi

Modern afişin ortaya çıkması, 19. yüzyılda sözün imgeye dönüştüğü sıkıca bağlıdır. Endüstri devriminin bir tüketim ekonomisi yaratmaya afişin daha çok sarımtırak ve. inandırmak için kullanılmaya beraberinde getirmişti. Aynı zamanda daha gelişmiş baskı ortaya çıkması da kitlesel üretimi olanaklı kılınıştı. Bu yüzyılın sonlarına doğru Fransa'da Jules Cherefden, Toulouse Lautrec'e kadar tüm...