Son Satır Güncel Bilgiler

afişin kent dokusundaki yeri

" ... Afiş, bir yerde bir sanat olayıdır. O halde sergilenmesine dikkat edilmesi gerekir. Uygar ülkelerde şehirlerin görünümüne canlılık ve değişiklik getiren afişler, bizde üst üste, yan yana, tahta perdelere ve duvarlara asılır. Bunlar şehirlerimizi güzelleştirmekten çok çirkinleştirmekte, kirletmekte düzensiz bir görünüm vermektedir. İşin bu yönünün belediyeler tarafından halledilmesi gerekir. "...