Son Satır Güncel Bilgiler

cultus

Tarihin çeşitli dönemlerine baktığımızda, kültürel anlamda, atışın çoğu zaman, fonksiyonelliğinin de ötesine geçerek, bir sanat ürününe dönüştüğünü görüyoruz. Gerçekte afiş, her dönemde, içinde bulunduğu zamanın bir aynası niteliğinde, kültürel bir anlam içermekteydi. Afişin 'kültürelliği, kavramsal olarak, gelişim süreci içindeki sınıflandırmadan doğar. Kültür ve sanat etkinliklerinin duyumlarım konu edinen afişler, kültürel afiş...