Son Satır Güncel Bilgiler

iletişim yapan afiş

Sinema afişlerinin diğer kültürel konu afişlerinden farklı bir anlatımı olması, çalışmaya neden olan gereksinimi belirlemiştir. Tasarım, tarihe baktığımızda, tüm etkinliklerde kendini gösterir. Yapıda, yaşamın kendisini düzenleyen ve yaşam anlayışını belirleyen bir afiş tasarımı, tüm sanatsal kaygılarının ötesinde bir iletişim aracı özelliğini bünyesinde taşıdığı için, mesajı en etkili bir düzende iletmekle yükümlüdür. Mesajı...