"türk sinemasının tarihi" ile Etiketlenen Konular

1897'de Lumiere Kardeşlerin 'sinematograf'ının ilk gösteriminden sonra Türkiye'ye giren sinema, daha soma Osmanlı ülkesinin, başlıca kentlerinde de yavaş yavaş bir yayılma göstererek, II.Meşrutiyet'e kadar olan dönemde (1908) çeşitli eğlence yerlerinde yer alarak devam etti. Bu tarihten başlayarak yerleşik sinema salonları ortaya çıktı. Yapım çalışmalarının başlaması ise, Osmanlı ülkesinin çeşitli yerlerini dolaşan yabancı yönetmenlerin yaptıkları belgeseller ile ortaya çıkar ve Osmanlı Devleti'nin 1.dünya Savaşına dek sürer. Savaşın başında, seferberlik dolayısıyla, silah altına...
Sayfa başına git