Son Satır Güncel Bilgiler

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Görevde Yükselme Notları
 4. »
 5. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Kısa Özetleri

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Kısa Özetleri

Aydin Duran Aydin Duran -
137 0
 • Manda ve himaye fikri ilk kez Erzurum Kongresinde reddedildi. Son Kez Sivas
 • Ulusal egemenlik ilk kez Amasya Genelgesinde bahsedildi.
 • Osmanlının kuzey Afrika da son kaybettiği toprak Uşi Anlaşması ile oldu. (İtalya)
 • Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşında Kafkas, Suriye-Filistin ve Çanakkale’de savaşmıştır.
 • Balkan Savaşı sonrası Osmanlı Bulgaristan arasında İstanbul Anlaşması imzalandı.
 • Uşi İtalya ile imzalandı 12 ada ve Afrikanın kuzeyi verildi.
 • Balkan savaşı sonrası Bulgaristan ve Balkan ülkeleri Bükreş, Yunanistan ile Atina Anlaşması imzalandı.
 • 30 Ekim 1918 Mondros İşgallere zemin hazırladı.
 • Osmanlının Kafkasya ve Kanal taarruz amaçlı
 • Osmanlı Çanakkale, Irak-Hicaz ve Yemen Suriye savunma amaçlı
 • Osmanlının Galiçya, Romanya Makedonya müttefiklere yardım
 • Mondros sonrası ilk işgal Musul İngilizlerce.

PDF Ortamında : Atatürk İlke İnkılap tarihi Özetleri

 • Dünya savaşı Osmanlı ilk cephesi Kafkasyadır.
 • Toplanışı açısından yöresel, kararlar açısından ulusal kongre Erzurum Kongresi.
 • Tehcir Kanunu 1915 Ermeni, Suriye Lübnan zorunlu göçe tabi tutuldu.
 • Savaş sırasında İtalya taraf değiştirmiştir.
 • Savaşın süresini ABD kısalttı.
 • Savaş sırasında Rusya rejim değiştirdi.
 • Anadolunun işgaline yasal zemin düzenleyen anlaşma Mondros
 • Dünya savaşı sonrası parçalananlar Rusya, Avusturya, Maceristan, Almanya
 • Savaş sonrası kurulanlar : Letonya, Estonya, Litvanya, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Yugoslavya, Polonya.
 • Milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belge Amiral Bristol
 • Mustafa Kemal görevinden ayrılınca ilk Erzurum Kongresini yaptı.
 • Milli mücadeleye evrensellik kazandıran Amasya
 • Sakarya muhaberesi sonrası 13 ekim 1921 Kars anlaşması imzalandı. (Ermenistan-Gürcistan-Azerbaycan)
 • Doğu cephesi Brest Litowsk anlaşması ile kapandı. Osmanlı –Rusya arasında. Rusya çekildi.
 • Tekalefi Milliye emirleri meclis onayı olmadan silah giyecek taşıt asker ihtiyacı için çıkarıldı.
 • Hakimiyeti Milliye TBMM hükümetinin yarı resmi yayın organı haline gelmiş.
 • TBMM düzenli ordu ilk batı cephesinde mücadele etti.
 • TBMM varlığını Gümrü Anlaşması ile ilk kez Ermenistan tanıdı.
 • Kurtuluş savaşı sonrası Fransa Zonguldakı boşalttı.
 • İstanbul ve Boğazlar TBMM idaresine Mudanya Ateşkesi ile bırakıldı.
 • Kurtuluş savaşında İtalya ile savaşılmadı.
 • Sevr 10 Ağustos 1920 (1 Dünya Savaşı sonrası itilaf devletleri ile) (Meclis onayı yok hukuken geçerli değil)
 • Laiklik ilkesi anayasaya 1937 yılında girdi.
 • Eğitim ile ilgili kongre Maarif Kongresi (Kütahya Eskişehir savaşları devam ederken)
 • Osmanlının Mondros ile işgale tepkisiz kalması ile Kuvayi Milliye kuruldu.
 • İstiklal Marşını ilk kez Hamdullah Suphi Tanrıöver ( Maarif vekili)
 • İstanbul Hükümeti TBMM siyasi varlığını ilk kez Bilecik Görüşmelerinde tanıdı.
 • TBMM tek inkılap saltanatın kaldırılması.
 • Mudanya Ateşkesi 11 Ekim 1922 (İstanbul, boğazlar, doğu Trakya alındı)
 • Medeni Kanun 17 Şubat 1926
 • İtilaf devletleri Misaki Milli sonrası istanbulu işgal etti.
 • Anayasanın dili öz Türkçe 1945 Anayasası ile.
 • Saltanat 1 Kasım 1922 kaldırıldı.
 • Londra Konferansının sonuçsuz kalması sonrası II. İnönü muhaberesi yapıldı.
 • İlk uygulanan Atatürk ilkesi Milliyetçilik.
 • Tek Dereceli seçim 1946 yılında geçildi.
 • Kadınların belediye seçimine katılması 1930 yılında.
 • Suriye sınırı Ankara Anlaşması ile belirlendi. (20 Ekim 1921)
 • Düzenli ordunun ilk yenilgisi Kütahya Eskişehir
 • Şeriye Vekaleti yerine Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Devletin Dini İslamdır Anayasadan 1928 yılında çıkarıldı.
 • Ankara Başkent olması 13 Ekim 1923
 • Lozan Barış Anlaşmasını II TBMM imzaladı.
 • 1937 İsmet İnönü İstifa sonrası Celal Bayar Başbakan
 • Çok partili ilk seçim 1946
 • Bozkurt ve Fransız Gemisi İstanbulda çarpışması sonrası Kabotaj Kanunu çıkarıldı.
 • Seçimde ilk gizli oy 1950 yılında kullanıldı.
 • 1950 Demokrat parti iktidarı olarak el değiştirdi.
 • Atatürk ilkeleri anayasada 1937 yılında yer aldı.
 • 1928 devletin dini islamdır 1924 anayasasına eklendi.
 • 1924 anayasası Ankara başkent maddesi yer aldı.
 • Atatürk dönemi başbakanlar : İsmet İnönü, Ali Fethi Okyar. Celal Bayar.
 • Nutuk gelirleri Türk Hava Kurumuna bağışlandı.
 • Türkiyenin ilk kadın muhtarı Gül hanım.
 • 1926 Türk ceza Kanunu İtalya’dan.
 • 1926 Türk Ticaret Kanunu Almanya’dan.
 • 1929 Deniz Ticaret Kanunu Almanya’dan.
 • 1929 İcra İflas Kanunu İsviçre’den.
 • Kadınlara 1930 Belediye seçimlerine, 1933 Muhtar seçimlerine 1934 milletvekili seçilme hakkı verildi.
 • Semiha Berksoy ilk kadın opera, Sabiha Gökçen ilk kadın pilot, Keriman Halis Dünya güzeli, Gül Hanım ilk muhtar.
 • Şeyh Sait Ayaklanması rejime karşı çıktı. 1925
 • Bursa olayı Nakşibendi tarikatı Ezan Türkçe okunması sonrası. 1933
 • Hatay’ın Türk olmasını Atatürk göremedi.
 • Uluslar arası birlik için tatil Pazar gününe alındı yeni rakam ölçüleri kabul edildi.
 • Yabancı okullar meselesi iç mesele olarak görülmüş dışarıdan müdahale kabul edilmemiş.
 • Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey Bozkurt kazası davasında temsil etti.
 • Türkiye dış politikada en çok İngiltere ile sorun yaşadı.
 • Mondros sonrası istanbulu işgal edenler. Fransa, İngiltere, Rusya, İtalya
 • 1926 Ankara anlaşması ile Musul kaybedildi.
 • 1932 Milletler Cemiyeti, 1934 Balkan Antantı, 1936 Akdeniz Paktına girdik.
 • 1939 Hatay Anavatana katıldığında Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen Başbakan Abdurrahman Melek.
 • Dünya Savaşı Gizli Anlaşmalar Versay Almanya / Avusturya Sen Jermen / Macaristan Triyanon / Bulgaristan Nöyyi / Osmanlı Sevr
 • Kuvayi Milliye İlk silahlı direniş Hatay Dörtyolda Fransızlara karşı oldu.
 • Erzurum Kongresi toplanma yerel kararlar ulusaldır.
 • Misakı Milli kararları ile vatanın sınırları belirlendi 28 Ocak 1920
 • Misakı milli kararları sonrası İstanbul Mondros 7 nci maddeye istinaden işgal edildi.
 • TBMM Ermeni arasında Gümrü ilk siyasi başarı.
 • Sakarya savaşı sonrası Fransızlarla Ankara Anlaşması yapıldı. Bugünkü Suriye sınırı çizildi.
 • Türkiye devletini ilk tanıyan Ankara anlaşması ile Fransızlar
 • Düzenli ordunun ilk zaferi İnönü.
 • 8 Ağustos 1921 Tekalifi Milli Emirleri (silah cephane yiyecek giyecek temini)
 • Mustafa Kemale Sakarya savaşı sonrası gazilik ve Mareşallik rütbesi verildi.
 • Mudanya Ateşkesi ile milli mücadele savaşı sona erdi. Boğazlar, İstanbul Doğu Trakya savaşmadan kurtarıldı. Mondros hükümsüz oldu.
 • Milli Cemiyetler Kurulması fikri Paris Konferansında yer aldı.
 • Çok Partili hayata geçiş ilk parti Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kazım Karabekir, Rauf Orbay A Fuat cebesoy)
 • Mustafa Kemalin Okuduğu okullar: Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi (kemal adını aldı) Manastır Askeri İdadisi, İstanbul Hap Okulu, Harp Akademisi.
 • Mustafa Kemalin Eserleri : Nutuk, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler, Geometri Kitabı, Cumalı Ordugahı, Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal.
 • Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini yendiniz (II. İnönü sonrası telgrafta söyledi)
 • Hattı Müdafaa yoktur. Sathı Müdafaa vardır. Sakarya savaşında.
 • Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. Çanakkale Savaşı.
 • İlk hedefiniz Akdenizdir. Baş Komutanlık Meydan Muharebesi.
  • Atatürk’ün okudu okullar:

   

  • Selanik (Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi
  • Manastır Askeri İdadisi Makedonya
  • İstanbul : Harp Okulu, Harp Akademisi
  • Taarruz Cepheleri K – K Kafkas Kanal
  • Usi Anlaşması ile Trablusgarp ve Bingazi İtalyaya bırakıldı.
  • Balkan savaşı sonrası Bükreş Anlaşması imzalandı
  • Balkan savaşı sonrası Batı Trakya Türklerinin durumu devam ediyor.
  • Alsas Loren Almanya Fransa arasındaki mücadeledir.
  • Dünya savaşı sonrasında ümmetçilik önemini kaybetmiştir.
  • Uçağın ilk kullanıldığı savaş
  • Balkan harbinde karlı, II balkan harbinde zararlı çıkan ülke Bulgaristan.
  • I Dünya savaşında Osmanlı İngiltere Irak, Suriye cephesinde savaştı.
  • Mekke ve Medine 1. Dünya savaşı sonrası kaybedildi.
  • İltalya Londra Anlaşması ile taraf değiştirdi.
  • Yunanlıların İzmiri işgali Paris Barış Konferansında karar verildi.
  • Kuvayi Milliye Yunanlılara karşı ilk kez kuruldu. (ilk tabiri Milli Kongre Cemiyetinde kuruldu)
  • Vilayeti Sitte Şehirleri : Erzurum Elazığ Van. Diyarbakır Sivas
  • Mondros sonrası ilk direniş Dörtyolda yapıldı.
  • Batı Anadolu yunan direniş merkezi Balıkesir
  • Hasan Tahsinin adı Osman Recep Nevren.
  • Lehimize yayınlanan rapor General Milne.
  • Kuvayi Milliye Komutanları Demirci Mehmet, Halil Efe, İpsiz Recep.
  • Temsil heyetinin ilk kez kurulacağı Amasya Genelgesinde açıklandı.
  • Ulusal Egemenlik yönetimine geçileceği ilk Amasya Genelgesinde açıklandı.
  • Lozan Anlaşması ile Boğazlar, Hatay ve Musul sorunu çözülemedi
  • 1 İnönü zaferi Rusya ile Moskava anlaşması yapılmasında etkili oldu.
  • TBMM ile Osmanlı birlikte Londra Konferasına katıldı.
  • Vatanın kurtuluşunun padişaha sıkı sıkı uymakla olacağını Sulh ve Selameti Osmaniye
  • Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler
   • Etniki Eterya ; Yunanistan bağımsızlığı için
   • Mavri Mira : Yunanistanı kurmak Bizansı canlandırmak için
   • Pontus Rum : Trabzon rum imparatorluğunu kurmak için
   • Hınçak : Ermeni bağımsızlığı için.
  • Anadolu Kadınları Müdafaai Hukuk Cemiyetini Melek Reşit
  • Şart Vilayeti Müdafaai Hukuk Cemiyeti: Vatan, Hadisat, Albayrak gazetesini çıkardı.
  • Erminelerle mücadele eden cemiyetler : Kilikyalılar, Şark Vilayeti Müdafaai Hukuk Cemiyeti
  • Milli Kongre Cemiyet: Misaki milli de etkili oldu. Esat Işık kurdu. Cemiyetleri tek çatı altında toplamak istedi.
  • Yararlı cemiyetlere en fazla zararı Hürriyet İtila Fırkası
  • Halide Edip Adıvar Wilson Prensipleri Cemiyeti fikirlerini benimsedi.
  • Kurtuluşun yeni Türk devleti ile olacağını Trakya Paşaeli Cemiyeti açıkladı.
  • Yararlı Cemiyetler : Trakya Paşaeli, İzmir Müdafaail Hkuk, Trabzon Muhafaza, Doğu Anadolu ve Müdafaai Hukuk, Anadolu ve Rumeli Müdafai hukuk cemiyetleri.
  • Erzurum Kongresine Mardinden delege katılmadı.
  • Erzurum Kongresinin toplanmasında Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Müdafai Hukuk Cemiyeti etkili oldu.
  • Yeni hükümetin kurulması Erzurum ve Amasya Kongresinde bahsedildi.
  • Temsil Heyeti Erzurum Kongresinde oluşturuldu. (Vurgu Amasya Genelgesinde yapıldı.)
  • Milli sınırlardan ilk Erzurum Kongresinde bahsedildi.
  • Misaki Milli kabulü ile İstanbul işgal
  • Ulusal Egemenlik TBMM kurulması ile sağlandı.
  • Ali Rıza Paşa Hükümeti Amasya görüşmelerine katıldı.
  • Ali Galip + Muhittin Paşa Sivas Kongresini engellemeye çalıştı.
  • M Kemal, Bekir Sami bey, Rauf Bey Amasya Görüşmelerine katıldı.
  • Misaki milli kararlarının alınmasında Felahı Vatan etkili oldu.
  • İstiklal marşı ilk yayınlanan gazete Açıksöz
  • Latif harfleri ile basılan ilk gazete Mardin
  • TBMM ye karşı çıkanları bilgilendirmek için kurulan heyet İrşad
  • Osmanlının son imzaladığı anlaşma Sevr
  • İngiliz destekli Mardin ve çevresinde çıkan ayaklanma Ali Batı Ayaklanması
  • Hattı Müdafaa yoktur, Sathı müdafaa vardır (Sakarya savaşında) söylendi.
  • İlk Muhalefet Partisi Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
  • ı. Beş yıllık kalkınma planı- 1934 – 1939
  • Atatürk İlkeleri 1937 yılında Anayasaya girdi.
  • Batı Cephesi komutanları İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy
  • Milli Mücadele sırasında elçilik açan ülke Gürcistan
  • Türkiye tabiri ilk Gümrü anlaşmasında kullanıldı.
  • TBMM ilk temsil konferansı Londra
  • İstiklal Marşı İlk bestecisi Ali Rıfat Çağatay
  • Londra Konferansına İstanbul hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa
  • Kapitülasyonların ilk kaldırılmasını kabul eden Rusya
  • Başkomutanlık Kanunu Sakarya savaşı öncesi çıkarıldı.

 

 

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma