Son Satır Güncel Bilgiler

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Görevde Yükselme Notları
 4. »
 5. Memurların Yer Değiştirmesi (657 Kısım 4) Atama, Tayinleri

Memurların Yer Değiştirmesi (657 Kısım 4) Atama, Tayinleri

Aydin Duran Aydin Duran -
186 0

Yer Değiştirme

 1. Memurların atanamayacakları yerler ve buralardaki görevlere ve özellik arz eden görevlere atanabilmek için hangi kademede ne kadar çalışmaları gerektiği yer değiştirme esasları DPB  hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
 2. Atanan memurun eşinin atanacağı yerde teşkilatının olmaması halinde görev süresince sınırlı olmak üzere (4 yılı geçemez) izin verilenlere aylık ve diğer ödemelerine karşılık aylık, ek gösterge, zam ve tazminat kesintileri düşüldükten sonra net miktarının eşleri;
  1. Olağanüstü hal bölgesi ve bu bölgelerdeki illerle mücavir olan yerlerde % 60 ı
  2. Kalkınmada 1 nci derecede olan yerlere % 50 si
  3. Kalkınmada 2 nci derecede olan yerlere ise % 25 kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.
 3. Atamaya yetkili amirin onayı ile memurlar karışlıklı olarak yer değiştirebilirler
 4. Memur bir kurumdan diğerine nakil yaparken kazanılmış hak derece arkı 3 dereceden çok olmaması ve memurun isteği şarttır.
 5. Yabancı memleketlerde görev yapacak memurlara İlgili Bakanın onayı (3 yılda bir) memuriyeti süresince yabancı memleket kurumlarında 10 yıla, uluslar arası kuruluşlarda ise 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
 6. Bilgisini artırmak üzere yurt dışına gönderilecek memurlar kurumca açılan sınavda başarılı olanlara ve dış burslara dayanılarak gönderilenlere iki yılı kadar ayrılma müsaadesi Gerekirse en çok bir kat uzatılır. Bilgi için yurt dışına gönderilenlerin kanuni kesinti sonra kalan tutarın % 60 ı kurumlarınca ödenir. İzin bitimi yol hariç 15 gün içinde görev yerine dönerler.

Okunmalı : 657 Kısım I Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

 1. Yurt dışına gönderilen staj yapanlar DPB görüşü ile Dışişleri Bakanlığınca belirlenen memura gidilen ülkede sürekli görevde olan ve 9-1 kademesinden aylık alan memura ödenen yurt dışı tutarı diğerlerine bu tutarın 2/3 ü ödenir. Bursla gidenlerin ise burs miktarı ile arasındaki fark kurumlarınca ödenir. Ödemeler vergiden müstesnadır. Yurt dışına giden ve görev süresi sonrası başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılır ve yapılan ödemeler yol masrafları da dahil olmak üzere iki kat olarak iade ederler.
 2. Yurt dışına gidecek devlet memurlarının sayısı Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.
 3. Silah altına alınan kişiler bu sürece izinli sayılır. Askerlik bitimi 30 gün içinde kurumuna başvurması gerekir.
 4. Vekalet görevi verilmesi aylık bağlanması : Memurun kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası gibi uzaklaştırılması halinde kurum içi ve dışından aylıksız vekil atanabilir. İlkokul öğretmeni, tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldedeki ebe ile hemşirelik, verinerlik, mühendis ve mimarlık, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği imam hatip ve müezzin kayyımlığı için Hazine ve Maliye Bakanlığının izni ile atanabilir. (Mahalli idarelerde izin şartı bulunmaz). Aynı kurumdan ayrılma ile vekil atananlara vekaletin 3 aydan fazla süresi için,  kurum dışı ve açıktan atananlar ile ilkokul öğretmenleri ve veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. Açıktan vekil olarak atananlara bir yılda 20 günü geçmemek üzere her ay 2 gün izin verilir. İzinler bir sonraki yıla devredilmez.
 5. İkinci görev yasağı : 657 ye tabi kurumlarda, Sermayesinin tamamı devlet tarafıdan kurulan iktisadi kumrular ve sermayesinin yarısnadn fazlası devlete ait olan bankalara, Özel kanun ve yetkileri ile kurulan banka ve kuruluşlarda ikinci görev verilmez para ödenemez yarar sağlanamaz.
 6. İkinci görev verilecek memurlar ve görevler:
  1. Özel kanun ve yetkilerine dayanılarak memuru gördürülecek sürekli hizmetler,
  2. Mesleki bilgisi ile ilgili olarak atamaya yetkili amir uygun görürse diş tabiplikleri, eczacıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları, adli tıp kurumu uzmanlıkları
  3. Asıl görevlerinin yanında tabiplere sağlık müdürlüğü, müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik ve yardımcılığı
   1. Diş hekimlerine ve veterinerlere baştabiplik,
   2. Öğretmenlere okul enstitü müdür ve müdür başyardımcılığı ile yardımcılığı ikinci görev olarak verilebilir.
  4. Ders Görevi : Öğretmenlere, öğretim üyelerine ve diğer memurlara yada açıktan atanacaklara ücretle ek ders görevi verilebilir. Bu görevin nitelikleri ders sayısı Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit olur.
  5. Bir memurun üzerinde biden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev verilemez.
  6. Kadrosu Kaldırılan Devlet Memurları : Kadrosu kaldırılan memur en geç 6 ay içinde kendi kurum niteliklerinde bir yere atanır. Atama durumu olmazsa 6 ay içinde DPB ye bildirilir. DPB 45 gün içinde atama teklifi yapar. Teklif yapılan kurum 30 gün içinde atama yapar. Atama yapılıncaya kadar niteliklerine uygun yerde çalıştırılırlar ve eski kadro mali hakkından faydalanırlar.
  7. Memurluktan çekilenlerin yeniden atanması : 2 defadan fazla olmamak üzere memurluktan çekilenler ayrıldıkları sınıfta boş kadro olması ve sınıfın niteliklerini taşımak kaydıyla aldıkları derece kademe eşit kadrolara atanabilirler.
  8. Emeklilerin yeniden hizmete alınması : Emeklilerde 5434 sayılı kanunun 104 ncü maddesinde açıklananlar hariç sınıfında boş olan yere boş kadro olmak kaydıyla atanabilirler.

657 Sayılı Kanun İle İlgili Diğer Yazılar

Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi

Memurların Sosyal Hakları (Ölüm – Cenaze – Aile Yardımı)

Mali Hükümler Tazminatlar Aylıklar

Memurun Görevden uzaklaştırılması, Özlük Dosyası

Memurların Disiplin Amiri,  Cezalar, Savunma Hakkı

Memurluğun Sona Ermesi, İzinler

Memurların Yer Değiştirmesi

Asli İstisnai Memurluklara Atanma, Derece Kademeler

Devlet Memurluğuna Alınma Şartları

Devlet Memurları Sınıflandırma

657 Kapsamı, Amaçları, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma