Son Satır Güncel Bilgiler

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Finansal Sorunlar
 4. »
 5. İcra Takibine İtiraz ve İtirazın Etkisi

İcra Takibine İtiraz ve İtirazın Etkisi

Aydin Duran Aydin Duran -
183 0

Muhtemel olaylardan dolayı kendisine icra gelmesi halinde bu icraya çeşitli nedenlerden dolayı itiraz edilmesi mümkün. Ödeme emrine itiraz olarak adlandırılan İcra takibine İtiraz bu işlem yazılı ve imzalı bir dayanak belgeye göre çıkarılmışsa borçlu bu dayanak belgenin kendisine ait olmadığı iddiası ile verilen süreler içerisinde itiraz etmesi mümkün. Bu itiraza neden olabilecek başlıca nedenler şunlar;

 • Borcun olmadığı
 • Borcun vadesinin henüz gelmemiş olması
 • Herhangi bir şartla oluşabilecek borçların şartlarının oluşmaması.

Yani hiç borcunuz olmamasına rağmen size icra geliyorsa, ödeme emri tebliğ ediliyorsa bu borca itiraz etmelisiniz. Yada borcunuzu ifa etmenize rağmen size icra gelmiş olabilir yada icraya konu olan dayanak belge sahte olabilir. Bu durumda itiraz edilmelidir.

Ödeme Emrine  İcra Takibine İtiraz Süresi

Size tebliğ edilen ödeme emrine itiraz süresi yedi gündür. Burada hafta sonları da yedi günün içinde sayılmaktadır. Devlet yaptığı işlerde iş günü olarak hesaplama yaparken diğer işlerde her gün için geçerlidir. Ödeme emri haksız yere tebliğ edilmesi kanaatindeyseniz bu işlem için 7 gün içinde savunma vermeniz gerekir. Savunma neticesinde İcra Müdürlüğü bu durumu araştırma yetkisine sahip değildir. Sadece itiraz ile icra takibi durdurulmuş olur. Bu noktadan itibaren alacaklı ya icranın yapılabilmesi için dava açmak zorundadır yada savunma ile yapılan itirazın kaldırılması için icra mahkemelerine başvurmak zorundadır. Yani iki sebepte de dava açmak zorunda kalacaktır.

İmzaya İtiraz

İcra takibine itiraz yapılırken savunmayı yapan kişi itirazındaki sebepleri açıkca dilekçesine yazmak ve bildirmekle yükümlü. Yani dayanak belgenin sahte olduğu, imzanın kendisine ait olmadı, ya da imzanın kendisine ait olmadığından bahisle sahte olduğu gibi hususları açıklamak zorunda. Buradaki itirazda ayrıntıya yer verilmezse mevcut borcu oluşturan hususları kabul etmiş sayılır. Yani imza kendisinin olmadığı halde açıklamada bunu dile getirmezse imzanın kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılacaktır. Bu kısım imzaya itiraz olarak kayıtlara geçer.

Borca İtiraz

Borçla ilgili olarak oluşan zaman aşımları, vadenin gelmemesi, şartlı borçlar nedeniyle ve ilgili icra müdürlüğünün yetkisiz kalması durumunda yapılan işleme borca itiraz deniliyor. İmzaya itirazda olduğu gibi borçlu yine burada borca itirazın nedenini açıklamak zorunda değil. Fakat her şeyin açıklamasının yapılması borçlu açısından faydalı olacaktır.

İcra Müdürlüğünce yapılan ödeme emrine icra takibine itiraz icra takibini durduracaktır. Bununla birlikte borçlunun dava açarak icranın kaldırılmasını talep edebilir. Bu talep İcra mahkemesinde işlem görür. Borçlu ya da alacaklının icra için açağı dava da bütün sebepler ve savunma sebepleri açıkca belirtilmelidir.

Borca Kısmi İtiraz

İcraya verilen dosya ile size tebliğ edilen ödeme emrindeki meblağ mevcut borçtan farklı olabilir. İcraya verilen rakam 500 lira iken asıl borcunuz daha düşük olabilir. Bu durumda yapacağınız itiraza ise borca kısmi itiraz deniliyor. Burada da itiraza neden olan konunun açıkca belirtilmesi gerekir. 500 liralık borç için 250 lirasını ödemişseniz bu ödemenin yapıldığına,  borcunuzun 250 lira kaldığına dair bir itirazda bulunulması gerekir. Yuvarlık bir cümle ile borcum budar değildir, itiraz ediyorum denilmesi halinde itiraz kabul edilmez ve size gönderilen ödeme emri de kesinleşmiş olur.

Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Yapılır?

Size gelen ödeme emrine icra takibine itirazın süresinin yedi gün olduğunu belirtmiştik. Bu yedi gün içinde size tebliğ eden icra müdürlüğüne yazılı olarak yapmak zorundasınız. Ola ki karışıklık yaşar bu itirazı icra mahkemesine yaparsanız hiç yapmamış sayılırsınız. Bunun için icra müdürlüğüne yapmanız gerekir. İcranın farklı illerde olması halinde bunu başka icra dairesine de yapabilirsiniz. Buraya yapacağınız başvuru ile itirazınız ilgili icra müdürlüğüne gönderilecektir. Sözlü olarak yapılan itirazlarda tutanak altına alınıyor olsa da, bunu yazılı olarak yerine getirmenizde fayda vardır. Yapacağınız itirazlar için bir harç ödemesi yapmanız da gerekmiyor.

Ödeme Emrine İtiraz Sonradan Yapılabilir mi?

Bu sorumuzun cevabı evet. Borçluya yapılan tebligat ile borçlunun itiraz edemeyecek şekilde ağır hastalığa yakalanması ve kendisine vekil tayini yapamayacak olması halinde bu hastalığın iyileşmesinden sonraki ilk üç gün içinde itiraz gerçekleştirilebilir. Borçlu adreste bulunamıyorsa burada aynı evde ikamet edilen kişiye tebliğ edilmesi geçerlidir. Ayrıca Tebligat kanununa göre evde bulunmayan kişilere verilecek tebliğler muhtarlıklara teslim edilmektedir ve muhtarların imzasının atıldığı gün itibari ile yasal süre başlamış olacaktır. Burada sizin geç haberiniz olsa dahi tebliğ etmiş sayılacağınızdan mağdur edilmiş olabilirsiniz.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçe Örneği

…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya Numarası :

Borca İtiraz Edenin          :
Adı soyadı                          :
Adresi                                  :
Alacaklının                          :
Adı Soyadı                          :
Adresi                                  :
Tebellüğ Tarihi                  :
Konu                                    :
AÇIKLAMALAR                 : Yukarıda dosya numarası yazılı olan borca ait tarafıma ödeme emri belgesi tebellüğ edilmiştir. Yasal süreler içerisinde itiraz etmek istiyorum. İtirazımın nedenleri şu şekilde;

 1. Borcunuzun olmadığı
 2. İmzanın sahte olduğu
 3. Borcun bir kısmını ödediğiniz gibi hususları ayrıntılı olarak yazabilirsiniz.

Sonuç ve Talep                 : Yukarı da açıkladığım nedenlerden dolayı tarafıma tebliğ edilen icra takibine itiraz ediyorum. İlgili icranın durdurulmasını arz ederim. (Tarih)

 

Adı Soyadı İmza

Ek:
Nüfus Cüzdan Fotokopisi

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma