Son Satır Güncel Bilgiler

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Görevde Yükselme Notları
 4. »
 5. 657 Bölüm 8 Memurun Görevden Uzaklaştırılması, Özlük Dosyası

657 Bölüm 8 Memurun Görevden Uzaklaştırılması, Özlük Dosyası

Aydin Duran Aydin Duran -
144 0

Görevden Uzaklaştırma

 1. Görevden Uzaklaştırma: Görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memuru hakkında alınan tedbirdir. Memur soruşturmanın her hangi bir aşamasında görevden uzaklaştırılabilir.
 2. Görevden Uzaklaştırmaya Yetkililer
  1. Atamaya yetkili amir
  2. Bakanlık Genel Müdürlük Müfettişleri
  3. İlde Vali İlçede Kaymakamlar
 3. Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu: Memurun görevden uzaklaştırılmasının izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanılması şarttır. Keyfi olarak soruşturmaya başlamayan amirler hukuki mali cezai sorumluluğa tabidir.

Okunmalı : 657 Kısım I Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

 1. Ceza Kavuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma : Mahkemelerde cezai kovuşturma yapılan memurlar yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.
 2. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Hak ve Yükümlülüğü; Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan ve gözaltına alınan memura maaşının üçte ikisi ödenir. Diğer sosyal hak ve yardımları almaya devam eder. Kişi beraat etmesi halinde üçte birlik maaşı ödenir. Görevden uzakta olduğu dönem derece kademe yükselmesi yapılır.
 3. Tedbirin Kaldırılması: Memurun görevden uzaklaştırılan tedbir alınması memurluktan çıkarma yada cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmaması halinde yine görevden uzaklaştırmaya yetkililer tarafından tedbir kaldırılır. Müfettişlerin görevden uzaklaştırması halinde atamaya yetkili amir tedbiri kaldırır.

Okunmalı : Memurların Yer Değiştirmesi

 1. Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller: Memurluktan çıkarma dışında disiplin cezası verilenler, men yada beraatine karar verilenler, hüküm öncesi genel af ile kaldırılanlar, memurlukta ilişkisi olsun yada olmasın cezası ertelenenlerin kararları kesinleşmesi halinde görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.
 2. Görevden Uzaklaştırma Süresi. Uzaklaştırma en fazla 3 ay devam eder. Bu sürede karar verilmeyen görevine başlar.
 1. Özlük Dosyası: Her kurum memur için bir özlük dosyası tutar. Bu dosyada; memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri (elektronik ortamda düzenleniyor), olması halinde inceleme soruşturma denetim dosyası, disiplin cezaları, ödülleri, başarı bilgisi bilgileri konur. Özlük dosyası esas belge usul ve esaslar DPB tarafından belirlenir.
 2. Başarı Belgesi : Kurumunda gayretli çalışan, kamu kaynağını tasarruf eden, zararın önlenmesine yardımcı olanlara Başarı belgesi verilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. TSK’da Milli Savunma bakanı bu yetkiyi devredebilir. Üstün başarı belgesi alanlar en yüksek devlet memuru maaşının % 200 ü kadar aylıkla ödül alabilir. Aylıkla ödüllendirilecek personel sayısı binde 20 den fazla olamaz. Ödüllendirilen personel Ocak ayı sonuna kadar DPB ye bildirilir. Yine DPB görüşüyle memurun verimlilik gayretleri ölçmek için ölçüt belirlenebilir.
 3. 657 Sayılı Kanun İle İlgili Diğer Yazılar

  Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi

  Memurların Sosyal Hakları (Ölüm – Cenaze – Aile Yardımı)

  Mali Hükümler Tazminatlar Aylıklar

  Memurun Görevden uzaklaştırılması, Özlük Dosyası

  Memurların Disiplin Amiri,  Cezalar, Savunma Hakkı

  Memurluğun Sona Ermesi, İzinler

  Memurların Yer Değiştirmesi

  Asli İstisnai Memurluklara Atanma, Derece Kademeler

  Devlet Memurluğuna Alınma Şartları

  Devlet Memurları Sınıflandırma

  657 Kapsamı, Amaçları, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma