Son Satır Güncel Bilgiler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Görevde Yükselme Notları
  4. »
  5. 657 Kısım 6 Sosyal Haklar Yardımlar (Doğum-Ölüm-Cenaze-Aile)

657 Kısım 6 Sosyal Haklar Yardımlar (Doğum-Ölüm-Cenaze-Aile)

Aydin Duran Aydin Duran -
136 0

Devlet memuru kendisinin emeklilik ve malüllüğü ile ölümleri halinde dul ve yetimlerinin hakları emeklilik kanunu ile düzenlenmektedir.

Malülen emekli olanlar çalışma gücünün artacağına inanılması halinde yeni sınıf ile işe alıştırılmaya tabi tutulur.

Mahrumiyet bölgesinde çalışan memurun çocuklarının orta dereceli okul bulunmadığı hallerde çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse pansiyon ücreti % 50 oranında ödenir ve kalan kısım devlet bütçesinden karşılanır.

Aile yardımı ödeneği eşi çalışmayan eşler için 2273, çocukların her biri için 250 ( 6 yaşa kadar bir kat artırımlı) olarak ödenir. Karı koca çalışıyorsa aile yardımı yalnız kocaya verilir. Vergi kesintisine tabi tutulamaz ve borçlar için haczedilemez.

Evlenen çocuklar, 25 yaşını dolduranlar (25 yaşını dolduran evlenmeyen kızlar hariç) , kendisi hesabına ticaret yapanlar, burs alan ve devletçe okutulan çocuklara aile yardımı ödeneği verilmez.

Okunmalı : 657 Kısım I Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Doğum Yardımı Ödeneği.  1 nci çocuk  için 300, 2 nci çocuk için 400, 3 ve diğer çocuklar için 600 TL doğum yardımı ödeneği verilir.

Ölüm Yardımı Ödeneği: Memurun eşi ve aile yardımı alabilen çocuğun vefatı halinde en yüksek devlet memuru aylığı tutarında, memurun kendisi ölümü halinde ise iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Vergi kesintisine tabi değildir.

Cenaze Giderleri : Memurun ölümü halinde cenaze gideri kurumunca ödenir.

657 Sayılı Kanun İle İlgili Diğer Yazılar

Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi

Memurların Sosyal Hakları (Ölüm – Cenaze – Aile Yardımı)

Mali Hükümler Tazminatlar Aylıklar

Memurun Görevden uzaklaştırılması, Özlük Dosyası

Memurların Disiplin Amiri,  Cezalar, Savunma Hakkı

Memurluğun Sona Ermesi, İzinler

Memurların Yer Değiştirmesi

Asli İstisnai Memurluklara Atanma, Derece Kademeler

Devlet Memurluğuna Alınma Şartları

Devlet Memurları Sınıflandırma

657 Kapsamı, Amaçları, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma