Son Satır Güncel Bilgiler

türkiyede grafik

Grafik, bizim toplumumuzda çok yeni bir sanat. "Grafik sözcüğü, sanat terimi olarak çok eskiye dayanır. Kökeni, eski Yunancadan, Latinceden gelir. Anlamı, yazı ve çizgidir. çağdaş sanat terimi olan resim ve fotoğraf ile  yapılan iletişim araçlarına verilen genel addır. Temeli kalıplar kullanılarak çoğaltma esasına dayanır. Sanatçı mesajını, resim, fotoğraf illüstrasyon, yazılar...