Son Satır Güncel Bilgiler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Finansal Sorunlar
  4. »
  5. İcra Harç Hesaplaması Nasıl yapılır?

İcra Harç Hesaplaması Nasıl yapılır?

Aydin Duran Aydin Duran -
239 0

Borçlar Kanununda belirtilen borçlu ve alacaklı olarak haklarımız bulunuyor. Burada karşımıza çıkacak sorunlara bağlı olarak her iki tarafta da olsanız haklarınızı bilmeniz sizlerin faydasına. Nitekim icra takibi başlatılmasında sınır limitler, zaman süreleri ile bir çok kişi hakkını bilmediği için mağdur olmuş oluyor. İcra ile haciz işleminin başlatılması için icra harç miktarı yatırılmak zorunda. Burada ise bu talepte bulunacak kişinin sorguladığı husus harç hesaplama. Merak edenler için kısaca bilgi vermek istedim.

Neden İcra Takibi Başlatılıyor?

Alacaklı kişi alacağının kesinleşmesinin ardından bulunduğu bölgedeki İcra Müdürlüğüne başvuru yaparak borcunun ödenmesi için icra ve haciz talebinde bulunur. Burada kişinin mevcut varlığı borcu karşılayacak güçte olmaması halinde üçüncü şahıslardan olan alacakları da dahil olmak üzere maaşı, banka hesaplarındaki mevduatları, kira ve diğer gelirleri ile gayrimenkul ve taşınır mallarının satışının talebinde bulunabilir. Kişilerin borçlu olduğu genel olarak kurumlar bankalardır. Bankalar İcra Takibini Ne Zaman Başlatır konumuzda bu hususlara değinmiştik.

Güncel İcra Harç Tutarı Ne Kadar?

Alacağın devlet eliyle tahsil edilmesi anlamına gelen icra işlemi yapılmasında başvuru ile daha sonra borçludan alınmak üzere bazı harçları masrafların ödenmesi ister. Burada İcra başvuru harcı, peşin harç ve avukat olması halinde vekalet harcı tahsil edilir. Güncel olarak ise burada ilamlı veya ilamsız olarak icra takibi başlatılmasında ödemeniz gereken tutar 2021 yılı için 59,30 TL’dir. Eğer alacak konusu para ile değerlendirilemiyorsa icra takibinde başvurma harcı kalkar bunun yerine getirme harcı tahsil edilir. Bu konunun örneği ise çocuk teslimi, taşınır teslimi, gayrimenkullerin tahliyesi ile teslimi gibi hususlar gösterilebilir.

İcra Takibinde Peşin Harç

İcra Harç Hesaplaması Nasıl yapılır?
İcra Harç Hesaplaması Nasıl yapılır?

İlamsız icra takibi başlatacak olan alacaklının alacak olduğu tutarın binde beşi ile ödediği harca peşin harç denir. İlamlı takiplerde bu harç tutarı tahsil edilmez. Yani 100 bin lira alacak için 500 Lira peşin harç ödemesi yapmanız gerekir. Bu tutarı da peşin olarak yatırmanız gerekecektir. Mahkeme müracaatında kalınılması halinde bu harç tutarı size iade edilirken aslına bakılırsa bu harcın ödemesi gereken mükellefi borçludur.

İcra Harcını Masrafını Kim Öder?

Borçlu ve alacaklı kişilerin merak ettikleri husus alacağın ödenmemesinden dolayı haciz ve icra işleminin başlaması ile borcun yanında ortaya çıkacak olan masraf oluşturan icra harcıdır. Bu harcın kimin tarafından ödeneceği de merak edilenler arasında. Alacaklı cebinden fazla para çıkmasını istemezsen bu durum borçlu içinde geçerlidir. Ancak genel itibarla icra harç tutarı borçlu tarafından ödenir.

İcrada Alacaklıların Yükümlü Olduğu Harçlar

İcra takiplerinde yatırılan harç tutarının yükümlüsü borçlu iken İcra Müdürlüğünce alınan tahsil harçlarının yanında ayrıca Cezaevi Harcı yani Ceza Evleri Yapı Harcı da alınıyor. Bu harcın da yükümlüsü alacaklı kişilerdir. Bu oran ise alacak olan tutarın % 2 sidir. Önceki örnekteki rakamdan bahsedecek olursak 100 bin lira için 2 bin lira harç tutarı alacaklı tarafından ödenmektedir.

İcra ve haciz işlemleri aşamalı olarak hareket eder. Burada İcra Müdürlüğünün alacağı harç oranı değişiklik gösterecektir. İcra ile haciz işleminden önce ödenmesi halinde % 4,55 sonra ile satışlardan sonra yapılan ödemelerde ise % 9,10 oranındadır. Burada haczin ve satışın yapılmasından önce ödenmesi için büyük bir yaptırım olması adına oran daha yüksektir.

Borcun Sözleşmesindeki Hususlar

İcra Harç Hesaplaması Nasıl yapılır?
İcra Harç Hesaplaması Nasıl yapılır?

Borç ve alacak bir sözleşmeye bağlanmış olabilir. Bu sözleşmelerde icra takibinin başlatılacağı il ve harçlar ile masrafların ödenmesinde sözleşme maddesi olabilir. Bu durumda hem alacaklıyı hem borçluyu bu sözleşme bağlar ve sözleşmede belirtilen hususlar meydana gelecektir. Ancak bu tür sözleşmelerde alacaklıların borcun ve harçların ödenmesinde yükümlü olarak borçlunun olduğu belirtilir.

İcra Feragat Harcı

Alacaklının peşin icra harcını ödemeden haciz ve icra işlemi İcra Müdürlüklerince başlatılmaz. Ancak bazı durumlarda borçlu ve alacaklı anlaşır. Bu durumda söz konusu icra dosyasına alacağın tahsil edildiği yerine alacaktan feragat ediyoruz cümlesi girer. Bu durumda ise İcra Müdürlüklerinin alacağı olan harç için feragat harcı diyoruz.

İcra Borcu Nereye Ödenir?

Alacaklının başlatmış olduğu icra dosyası ile kişi bu borcun nasıl ödeneceğini yada nereye ödeneceğini merak ediyor. Bu anlamda İcra Borcu Nereye Ödenir ile başka bir makalemizde bu hususlara yer vermiştik. İcra Takibine İtiraz ve diğer hususlarda önemli konular. Ayrıca muhtemel olarak icra ve haczin başlatılması ile masraflar hakkında konumuza da bakmalısınız.

Menkul ve Gayrimenkul Satışlarında İcra Harcı

Borcun ödenmesinde söz konusu borçlunun mal varlığı olan menkul ve gayrimenkuller satışa konu edilebilir. Bu durumda satış yapılarak ödenen borçlar için icra takip tutarının % 11,38 ile harç tahsil edilir. Bu rakamın % 2 si de cezaevi harcı olarak alınır.

İcra ve haciz ile diğer hukuki işlerde her ne kadar yönetmelik ve yasalara göre hareket edilse de; hem borçlunun hem alacaklının mağduriyet yaşamaması adına hukuk bürolarından destek alması da önemli bir husus. Çünkü zaman içerisinde yönetmeliklerde yapılan yenilikler yasalarda yapılan değişikler söz konusu da olabiliyor. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete de yayımlanır. Bu nedenle harç miktarları da başta olmak üzere ödeme ve zaman aşımı gibi hususlarda değişiklik yaşanabilir.

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma