Son Satır Güncel Bilgiler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Bilgi
  4. »
  5. Tasarım Nedir?

Tasarım Nedir?

Sonsatir Sonsatir -
201 0

Tasarım; günümüzde oldukça sık kullanılan. etkileyici bir sözcük­tür. Ama, ne anlama geldiği tam olarak anlaşılmaz. Tasarım; bir mo­del, kalıp ya da süsleme yapmak değildir. Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır. Bü­tün sanatların temelinde bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarla­ma eylemi, oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü fa­aliyeti içine almaktadır.

Elizabeth Adams Hurwitz, kitabının başlığında bu sözcüğün kısa bir tanımını da yapar: “Tasarım: Gerekli Olanın Araştırılması”.

Yale Üniversitesi Tasarım Bölümünden Profesör Robert Gillam Scott; “Ne zaman tanımlanmış bir amaç için bir şey yapıyorsak, o za­man tasarlıyoruz.” demektedir. Başka bir deyimle; tasarım belirli bir amaç gözeten yaratıcı bir eylemdir.

Ünlü reklamcı Ivan Chermayeff, tasarımın zeka ve sanatsal yetene­ğin ortak bir ürünü olduğunu belirtmektedir.

Değişik disiplinlerde çalışan birçok tasarımcının mutlaka yaratıcı sanatçılar olmaları beklenmemelidir. Tasarım, çok kesin ama aynı zamanda da karmaşık bir yapıya sahiptir. Ancak bir planlamanın ol­duğu yerde bir tasarım olgusundan söz edilebilir. Örneğin, akşam ye­meği için sofra hazırladığımız sırada bile tasarımla ilgili bazı sorulara yanıt bulmak zorunda kalırız.

Uygulamalı tasarım dallarını üç ana başlıkta toplamak mümkün­dür: Endüstri Tasarımı, Çevre Tasarımı ve Grafik Tasarım.

Endüstri tasarımı; üçboyutlu nesnelerin tasarlanması ve geliştiril­mesiyle ilgilidir. Makineler, araç-gereçler. mutfak malzemeleri ve di­ğer birçok ürün endüstri tasarımcısı tarafından biçimlendirilir. Bu ü­rünlerin ambalajı ise çoğunlukla grafik tasarımın çalışma alanı içine girer. Çünkü her ambalaj, üç boyutlu hale getirilmeden önce iki bo­yutlu bir yüzey halinde tasarlanmak ve baskıya verilmek zorundadır. Endüstri tasarımcısı; kullanımı ve üretimi daha kolaylaştıracak yöntemleri araştırır, bunun yanı sıra dayanıklılık ve işlevselliği göz önün­de bulundurur.

Çevre tasarımı ise bina, peyzaj ve iç mekan tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Bu alanda da tasarımcının görevi pek değişmez: Dayanıklı, işlevsel ve estetik olanı bulmak.

Grafik tasarımcı ise genel olarak, okunan ve izlenen görünümlerin tasarımından sorumludur. Afişler, kitaplar, bilgi ve uyarı işaretleri. broşürler vb. grafik tasarımın etkinlik alanı içine girer. Grafik tasarı­mın amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkartmaktır.

Binalar, iç mekanlar, endüstri ürünleri ve görsel iletişim araçları ön­ceden tasarlanmış olsunlar ya da olmasınlar, bizi herhangi bir biçim­de etkilerler. Bu etki, olumlu ya da olumsuz olabilir. Tasarım mesajı­nın doğru ve etkili olabilmesi için tasarım ilkelerinin bilinmesi ve bu bilgilerin nasıl işleneceğinin öğrenilmesi gereklidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma