Son Satır Güncel Bilgiler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Otomotiv
  4. »
  5. Hacizli Araç (taşıt)  Yakalama Süresi Var mı?

Hacizli Araç (taşıt)  Yakalama Süresi Var mı?

Aydin Duran Aydin Duran -
180 0
araç haciz sorgulama

Sahibi olduğunuz aracı taşıt kredisi gibi banka ürünleri gibi finans destekli alabilirsiniz. Ya da farklı sebeplerden kaynaklanan bir  çok borcunuz bulunabilir. Bu anlamda borçlarınızı ödeyemediğiniz zaman alacaklılar bu alacaklarını tahsil etmek adına icra ve dolayısıyla da haciz yoluna başvuruyor. Bu durumda araçları olan kişiler elbette kullandıkları taşıtlarını vermek istemezken muhtemel ellerinden alınmasından önce hacizli araç yakalama süresi hakkında araştırmalar yapıyor.

Hacizli Taşıt Yakalamada Süre

Çevrenize senetli  ya da bankalardan aldığınız kredilerden dolayı taksitlerinizi ödeyemez duruma gelmeniz halinde öncelik olarak alacaklılar sizlerin maaşına haciz koyma yoluna gider. Ancak maaşınız yoksa, taşınmazınızda bulunmuyorsa elinizde bulunan araca el konulur. Bu aracın satışı ile söz konusu alacakların tahsili yoluna gidilir. Yani hacze konu edilebilecek bir çok maldan bahsetmek mümkün. Ancak makale konumuz itibariyle taşıt hacizlerinde yakalama süresi irdelenilen konumuz. Taşıt hacizlerindeki hususlar 2004 yılında yürürlüğe giren İcra İflas Kanununa göre düzenlenmektedir. Eğer bir aracınız varsa haciz yolu görünmüşse burada endişelenmenize gerek yoktur. Buna sebep ise hacizli taşıtların yakalama süresi diye bir hususun olmadığıdır. Ancak bu durum sizi borçlarınızdan kurtarmaz ve alacaklılarında söz konusu alacağını sonuçlandırmaz. Burada hem borçlunun hem alacaklının yükümlülükleri ve yerine getirmesi gereken hususlardan bahsetmek mümkün olabilir. Çünkü alacaklı kişi alacağını takip etmek adına belli sürelere uyması gerekir. Bu sürelerin kaçırılması halinde borçlu olan kişi aracından haczin kaldırılmasını talep eder ve haciz kaldırılır. İcra İflas Kanunu 150-e bendinde belirtildiği üzere söz konusu hacizli aracın satışı altı ay içinde yapılması, bir yıl içinde de alacaklının satış işlemlerinin yapılmasını isteyebileceğidir. Eğer alacaklı bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ve istemezse borçlu kişinin haczin kaldırılma talebini yerine getirmesinin yolu açılmış olacaktır. 110 ncu madde ise giderlere ilişkin hükümler içerir. Bu maddeye göre de alacaklı araç satışımı istemediği takdirde yapılan gider ücretlerin de 15 gün içinde ödenmediğinde söz konusu araç üzerindeki haciz otomatikmen kalmış olur.

Taşıt Haczi Nasıl Kaldırılır?

Söz konusu hacizli araç süreleri içerisinde alacaklı aracın satışını istemez ve 15 gün içinde gerekli giderleri de ödemezse borçlunun aracı üzerindeki haciz şerhi kalkmış olur. Burada eğer borçlu talep ederse haczin kaldırılma işlemi hızlandırılır. Eğer alacaklı alacağını almayı düşünüyorsa burada haczin devamını sağlamak adına gerekli adım olan avans yatırma işlemini ifa etmiş olmalıdır.

Alacaklıların Hacizli Araç Sürelerini Takip Etmesi

Borçlu haczi kaldırdıktan sonra alacaklı yine icraya başvuru yaparak borcun ödenmesi ister. Burada yine araç üzerine haciz konulması söz konusu edilebilir. Bu aşamadan sonra satış ile borç ödenmiş olur. Borçlunun başka birilerine olan borçları da söz konusu olabilir. Bu durumda sıra kaçırmış olabilirsiniz. Bu aşamadan sonra sizde yeni sıraya girersiniz. Bu nedenle söz konusu alacaklarınızdan doğan haciz takiplerinin yapılması önem arz eder.

Söz konusu borcunuz yüzünden icraya verilmeniz sonrasında muhtemel haciz işlemleri doğar ve üzerinize kayıtlı hacizli araç yakalama süresi diye bir husus söz konusu değildir.

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma