Son Satır Güncel Bilgiler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Finansal Sorunlar
  4. »
  5. İcrai Haciz Terkini Ne Demek?

İcrai Haciz Terkini Ne Demek?

Aydin Duran Aydin Duran -
330 0

Haciz türünün kaldırılması anlamına gelen icrai haciz terkini İcra Müdürlüğünce gönderilir ve malın tedavülü için hak kurulmasına engel teşkil etmeyen bir durumlarda haczin kaldırılmasıdır. Gerçek ve tüzel kişiliklerin borcunu zamanında ödememesi sonrası bu borçlular hakkında alacaklının isteği ile icra takibi başlatılır. Bu takip ile devlet eliyle yapılan takip sırasında icrai haciz bir anlamda tedbir niteliği taşır ve söz konusu ilgili malın üzerine hak kurulmasında engel bulunmamaktadır. Burada terkin ise geri alma anlamında olsa da icrai haciz kaldırılma işlemi malın geri alınması ile icrai haciz terkini ifadesini oluşturur.

İcrai Haciz Terkini Nasıl Gerçekleştirilir?

Borçlar kanunun da yeri olan icra ve haciz işlemlerinde olduğu gibi terkin işlemi de yasal bir durumdur. Burada borçlu olan hak sahibi isteğine bağlı olarak İcra Müdürlüğünce kendisine yapılan tebligat sonrası mahkemeye başvurması ile icrai haciz terkini gerçekleştirilir. Başvuruyu inceleyen mahkeme başvuruyu uygun görürse yapılan bu tesisi üçüncü kişilerin zarar görmesine neden olmayacaksa mahkeme tarafından alınan karar ile icrai haczin kaldırılması kararı verebilir.

Burada üzerinde durduğumuz icrai haciz terkini, borçlu ya da tapu dairesinin isteği ile yapılamaz. Bir anlamda ipoteğe benzetebileceğimiz bu işlemin tesis edilebilmesi için alacaklı olan kişi ve tüzel kişiliğin talebi olması gerekir.

Okunmalı : İcra Harç Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İcrai Haciz işlemi bazı hususlarda hukuki açıdan dava söz konusu olmasına neden olabilir. Bu gibi durumda yasal olarak davanın sonucu beklenir bu sonuca göre devlet eliyle işlemin tesis edilmesine karar verebilir. İcra konuları başlıklı kategorimizde bunun gibi bir çok sorunuza yanıt bulabilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce İcrai Haciz Terkin İşlemleri

İcrai Haciz Terkini Ne Demek?
İcrai Haciz Terkini Ne Demek?

Tapu Sicil Müdürlüğünün sürekli ele aldığı tüzüğün 69 ncu maddesi 5 nci fıkrasında “21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip edilen kamu alacaklarına ilişkin haciz, iflas, konkordato ile verilen süre ve 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesi şerhi bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, tapu siciline yapılan şerhten itibaren iki yıllık sürenin sonunda Müdürlüğe yenilendiği bildirilmemiş olan hacizler, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilir ve durum icra müdürlüğüne bildirilir” denilir.

Okunmalı : Bankalar İcra Takibini Ne Zaman Başlatır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Çağır Merkezi Şube Müdürlüğü kullanılan Takbis için İcrai Haciz Terkini ile ilgili işlemlere de olanak veriyor. Başvuru fişleri altında açılan ekranda icrai haciz terkini işlemi yapılabilmesi için başvuru oluşturulur ve ekle menüsü ile birlikte ilgili bölümler personel tarafından girişi yapılarak sağlanır.

Okunmalı : İcra Borcu Nereye Ödenir?

Bir çok kişinin ihtiyacı olmamasına karşın zaman zaman karşılaştığı icrai haciz terkin işlemi gerekli görülmesi halinde hukuk bürolarından destek alınarak işlem tesisi yapılması için talep oluşturulması önemli olabilir.

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma