Son Satır Güncel Bilgiler

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Finansal Sorunlar
 4. »
 5. İcra Hukuk Mahkemesi Ne Demek?

İcra Hukuk Mahkemesi Ne Demek?

Aydin Duran Aydin Duran -
258 0

İcra mahkemesi adından da anlaşılacağı üzere ödenmeyen borçların takibi ile ilgili adli makamdır. Burada mahkeme tek hakimden oluşur ve bu hakim icra iflas işlemlerine bakar.

Tüm şehirlerde icra daireleri var iken bazı büyük ilçelerde de bu dairelere rastlamak mümkün. Bunun yanında Hakimler ve Savcılık Yüksek Kurulu onay vermesi halinde de icra dairesi sayısı artırılabiliyor. Bu durumda artan İcra Daireleri için kontrol mekanizması da Adalet Bakanlığı. Kişiler genel olarak bakıldığında icra kelimesinin karşıtını biliyor olsa da; farklı deyimler eklendiğinde buna kanaat getiremiyor. Bu manada İcra Hukuk Mahkemesi ile karşılaşanlar bunun ne anlama geldiğini, hangi işlemlere baktığını da merak ediyor. Özellikle kendisine açılan davalar söz konusu olduğunda.

İcra Hukuk Mahkemesinin Tanımı

İcra-İflas Dairelerinin yapmış olduğu iş ve işlemlerde yapılan itirazları incelemeye ve karar vermeye görevli mahkemeye İcra Hukuk Mahkemesi deniyor. Eskiden icra tetkik mercii olan bu tanım ilk derece mahkemelerdir. Konu amaçlı olarak icrai haciz Terkini başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Burada yapılan yargılamalar tamamen basit yargılama usulü ile yapılıyor ve dilendiğinde buradan danışmanlık hizmeti almakta mümkün. Buralarda tanık dinlemesi yapılmıyor. Bu nedenle de yargılamalarda bir yemin prosedürü bulunmazken mahkeme sadece inceleme yapıyor. Burada verilen belgeler eşliğinde mahkeme hakimi durumu inceliyor ve bu belgeler ışığında karar veriyor.

İcra Mahkemesinin Görevleri

Diğer mahkemelere göre yetkileri sınırlı olan icra mahkemelerinin Anayasanın 152 nci maddesinde belirtilen özellikleri taşır. Yapılan başvurular sonrası inceleme yapan mahkeme dosyayı takip edebilir, takibin iptalini isteyebilir. Bunun yanında bu mahkemeler istihkak davasına karşılık olan davalarda da inceleme hakkına sahip.

Okunmalı : Cebri İcra Yoluyla Satış Ne Demek?

İcra Mahkemelerinin baktığı görevlere listeleme yaparsak;

 • Yapılan şikayeti inceler ve uygun olup olmadığına karar verir
 • Yapılmış olan itirazları değerlendirir ve geçici ile kesin olarak kaldırabilir
 • İstihkak Davalarına bakar
 • İhale işlemlerinde fesih şikayetlerini inceler
 • İcra takibi yada tatili kararı verir
 • İpotek işlemlerinde doğru olması halinde verilen karar ile ipoteğin terkini karar verir
 • Konkordato işlemleri ile iflas işlemlerine bakar

Okunmalı : İcra Harç Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İcra Hukuk Mahkemesinin İşlemi

İcra Hukuk Mahkemesi
İcra Hukuk Mahkemesi

İcra Hukuk Mahkemesi hukuk işlemi dışında olan icra ve iflas şikayetlerini incelemeye alır. Bu inceleme sonrası taraflar elbette istinaf yolu açık olarak başvuru yapabilir. Budara temyize gitmek isteyen taraf istinafa başvurması gerekir. Fakat temyiz için parasal sınırlamalar karşınıza çıkar. Bu sınıra göre adiyle yada hukuk dairesince verilen kararda belirtilen miktarın en az 40 bin lirasına ulaşması gerekiyor. Limit yanında karşımızda başvuru için iki haftalık süre olduğu da ayrıca bilinmesi gerekenlerden. Limitler ayrıca her yıl güncellenebilir. Bunun için Resmi Gazete’de yeni limitler de yayınlanıyor.

İcra Hukuk Mahkemesi Duruşmasına Katılım Zorunlu mu?

Basit yargılama usulü ile işlem görmesine karşın İcra Hukuk Mahkemesinde görülecek duruşmalara taraflarında katılması önemli. Burada kişi veya vekili konumundaki avukatın katılmasından bahsediyoruz. Yani siz taraf olarak duruşmaya katılmaz ve kendinizi ifade ederek savunmanızı gerçekleştirmezseniz size negatif yansıyan bir karar ortaya çıkabilir.

İcra Hukuk Mahkemesinin Olmadığı Yerlerde Hangi Mahkeme Bakıyor

İcra ve iflas işlemleri acil işler tanımında bulunduğu için burada yapılan başvuruların sonuçlanması için zaman daralır. Adli Tatil süresinde bile İcra Hukuk Mahkemeleri hizmet vermeye devam eder. Bulunulan bölgede İcra Hukuk Mahkemesi bulunmaması halinde de burada icra ile iflas işlemlerine Asliye Hukuk Mahkemeleri bakar.

İcra hukuk mahkemeleri ve diğer işlemlerde hukuken mağduriyet yaşanılmaması adına hukuk bürolarından destek almanın önemini ayrıca belirtmek isterim.

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma