Son Satır Güncel Bilgiler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. icra
  4. »
  5. İcra İşlemleri Nasıl Başlatılır?

İcra İşlemleri Nasıl Başlatılır?

Aydin Duran Aydin Duran -
201 0
İcra İşlemleri Nasıl Başlatılır

İcra takibi ilamlı ve ilamsız olarak ikiye ayrılmaktadır. İlamlı icra, mahkeme kararı ile yerine getirilmektedir. Karar sonrası bu karara istinaden dava süreci başlatılmaktadır. İlamsız icra ise mahkeme kararı olmaksızın başlatılır ve bu icra türü kendi içerisinde de ikiye ayrılır.

İlamsız icra takibi kural gereği yetkili icra dairesinde açılmaktadır. Borçlu kişi ilgili icra dairesinin kararına itiraz etme hakkına sahiptir. Alacaklının elinde senet, çek, poliçe, bono, mahkeme kararı ya da ipotek bulunmuyorsa İcra Müdürlüğü vasıtası ile genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi başlatılmaktadır. Bu durumda kanıtlayıcı belge sunmak gibi bir zorunluluğa ihtiyaç duyulmamaktadır.

Alacaklının elindeki kambiyo senetleri; çek, senet, poliçe, bono, alacak ipotek ya   da rehinle temin edilmiş ise kambiyo senedine dayalı icra takibi başlatılması amacı ile gerekli olan işlemler gerçekleştirilir. Alacaklı, kambiyo senedinin aslını icra mercisine  sunmakla yükümlüdür. Kambiyo senedi olduğu kanıtlanan ve vadesi gelen belgelerim ödeme emri borçluya mahkeme yolu ile gönderilir. Borçlu, on gün içerisinde  uygun bir şekilde ödemeyi yapmakla yükümlüdür.

İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir?

Kişiler borçlu olmadığını düşünüyorsa, yedi gün içerisinde yetkili icra dairesine yazılı olarak itirazını bildirmesi gerekmektedir.  Bu itiraz sayesinde takip durur; ancak alacaklı itirazı kaldırmak isterse, altı ay içinde dava açmak zorundadır.

Kambiyo senedine dayanan ilamsız icra takibinde ise; emir tebliğinden itibaren beş gün içerisinde İcra Mahkemesine şikayette bulunulmalıdır. Kambiyo senedine dayanan icrada, şikayet sonrası tüm takip işlemleri (satış işlemleri haricen) devam etmektedir. Bu nedenle borca itiraz edilmeden önce on gün içerisinde; itiraza red durumunda ise üç gün içerisinde ivediyetle gerçeğe uygun mal beyanında bulunulmalıdır.

İlamlı takipte ise mahkeme kararı ile borç kanıtlanmıştır. Kanıtlanan borcun varlığı mahkemece kesinleştirilmiş olunur. Kanıtlanan ve kesinleşen borca itiraz etmek mümkün değildir. Ancak, borç dışındaki diğer hususlar için ödeme emri tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

İcra Takibi Başlatma

İcra takibi başlatabilmek için avukata vekalet verilmesi şart koşulmamaktadır. Dolayısıyla icra takibi avukat aracılığıyla açılabileceği gibi ilgili mahkemeye şahsi başvuru yaparak da açmak mümkündür.

İcra başvuru harcı, vekaletname varsa vekalet suret harcı ve vekalet pulu varsa posta masraflı gibi ücretlerin ilgili yerlere yatırılması gerekmektedir. icra masrafları ve harçları yatırılmadan gerekli olan işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmamaktadır.

Uyap Vatandaş Portalı üzerinden icra takibi için başvuruda bulunmak mümkün değildir. Fakat açılan icranın takibini vatandaşlar gerçekleştirebilir.  Vatandaşlar e devlet şifreleri, e imza ya da mobil imzalarıyla Uyap Vatandaş portalına girerek  gerekli icra takibi hakkında tüm bilgilere ulaşabilmektedir. İcra takibinin yapılması ve kısa sürede sonuçlanması için başvurunun doğru icra müdürlüğüne yapılması önemlidir.

Gerekli harç ve masraflar yatırıldıktan sonra doğru icra dairesine yapılan başvurular için artık gerekli çalışmalar yapılmaya başlanmaktadır.

Not : Sitemizde sadece bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Konunun muhatabı icra müdürlükleri ile hukuksal açıdan destek alabileceğiniz hukuk bürolarıdır.

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma