Son Satır Güncel Bilgiler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Nedir
  4. »
  5. Afişin Amacı ve Düzenlenmesi

Afişin Amacı ve Düzenlenmesi

Sonsatir Sonsatir -
149 0

Afiş, görüntü üreten ve görsel yolla mesaj ileten bir disiplin olarak, Öncelikle görüntü ve bunun izleyicide çağrıştıracağı anlam arasındaki ilişkiyi doğru saptamak ve tasarladığı mesajı bir kitleye ulaştırabilmek için sadece görüntüyü değil, görüntünün ötesini de kurgulayabilmek durumundadır. Afiş tasarımını diğerlerinden ayıran en önemli özellik, kuşkusuz tasarlanan mesajın bir kitleye iletilmesinin ve mesajın o kitle tarafından hedeflendiği gibi anlaşılmasının keyfi değil, zorunlu olmasıdır.

Mesaj yalnızca toplumsallığı değil, bireyselliği de içinde barındırmalıdır. Bir mesajın, hem ortaya çıkışında, hem de başkası tarafından algılanmasında direkt olarak etki eden, eğitim, sosyal statü, psikolojik eğilimler, toplumsallıktan çok bireyselliğe yönelik tutumlardır.

Afişle, belli bir kitle ile hedeflenen görsel iletişimin başarıyla kurulabilmesi için sadece içinde iletişimin kurulduğu toplumun genel kültürü değil, tasarımının da katılacağı disiplinler arası bir çalışma sonucunda, bu heterojen kültür içinde yer alan diğer alt kültürlerin özelliklerinin araştınlması, tanınması ve tasarım aşamasında, genel tasarım ilkelerinin yanı sıra, mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Afişin en önemli özelliği; çarpıcılık ve etkileyicilik, boyutlarındaki genişlikle ilgili olabilir. Ama salt boyutun genişliği, ancak afışe konu olan duyuru ile kitle iletişimi arasında dolaylı bir bağlantı olarak kalacağından, gerisi afış sanatçısının tasarım yeteneği, yaratıcı gücü ve teknik düzeydeki kapasitesine kalır.

Afişte kişilik, resimdeki kişilikten hem daha zordur, hem de uygulayıcı olarak bir takım başka yetenekleri gerektirir. Hazır olgulardan hareket etme zorunluluğu, afışçiyi bir takım koşullara bağımlı kılar. Reklam, tanıtım, duyuru ve buna benzer işlevsel karakterler, afış çiyi bir yandan özgün tasarımlara yönelmeye zorlarken, bir yandan da bu tasarımların, konu nedeniyle bağlı bulunduğu alanın sınırlarını daima göz önünde tutmasını beraberinde getirir. Hem çağdaş bir sanatçı beğenisiyle çalışmak, hem de hazırladığı kompozisyonun, işlevsel bir amaçla sınırlı bulunduğu gerçeğini gözden uzak tutmamak, afış sanatçısını özgün kılar. Çağdaş bir sanatçı beğenisiyle çalışmak, çağdaş sanatın yaratıcı mekanizmasına ters düşmeyecek bir yol izlemekle mümkün olabilir. Afişin işlevselliği ise; salt görsel elemanlarla, kaligrafık elemanlar arasındaki denge ve uyumdan ibaret olmadığı anlayışından doğar. A.fişte önemli olan, herhangi bir olayın salt duyurusunu yapmak değil, bu duyurunun yanı sıra, ondan daha da önemlisi; izleyiciye gözle okuyup algılayacağı görsel bir ziyafet sunmaktır. Duyuru yazılarını, afişe iç çerçeve olabilecek bir dizayn anlayışı içinde ele almak, bu yazılarla tüm bilgileri izleyiciye aktarmak, ama afişin hemen tümünü kapsayacak görsel yoruma, çalışmanın temel sanatsal bildirgesi olarak aslan payı ayırmak, afışi güçlü kılacaktır .

Afişte önemli olan; iç dinamiğini, tipografı ve diğer unsurları da i/beraber kullanarak güçlü bir şekilde dışa vurabilmektir. Bunun için çok iyi  analiz ve sentezcilik anlayışı egemen olmalıdır. Afişin bir tanıtım ve mesaj aracı olduğundan yola çıkarak, sanatsal ve grafik çözümün birarada kullanılması amacı ile yönlendiğini söyleyebiliriz. Grafik anlatım tarzı ile renk ve biçim içeren öğeler ve tipografınin kullanılması sonucu hedef kitleye ulaştırılan mesaj, vurucu ve dikkat çekici biçimselliği ile en yüksek etkiyi yakalamaya yönelik yüzeysel gerilimdir. Ön amacı uzak mesafeden kişiyi etkileyip, yaklaştırmasına yöneliktir. Yakın mesafede küçük bilgi detayları algılanır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma