Son Satır Güncel Bilgiler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. icralık Araçlar
  4. »
  5. Hacizli Aracın Ruhsat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Hacizli Aracın Ruhsat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Aydin Duran Aydin Duran -
6 0
Hacizli Aracın Ruhsat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Hacizli mal satılır. Hatta üzerindeki haciz ile birlikte satılabilir  ve alınabilir. Yani bir malın üzerinde haciz var ise bu satılmasına engel olmayacaktır. Hacizli  aracın tescil edileceği, yani ruhsat çıkarılabileceği unutulmamalıdır. Bu aşamada merak edilenlerden biri hacizli aracın ruhsat işlemleri nasıl yapılır olmaktadır?

Ruhsat işlemleri için  araç üzerinde herhangi bir yakalama kararının olmaması gerekmektedir. Danıştay’ın aldığı karara binaen hacizli araçlar almak, satmak ve tescil etmek mümkün olmaktadır. Sonuç olarak ruhsat işlemleri her zamanki gibi yapılmakta ve akabinde araç yeni sahibine adına geçmektedir. Yani hacizli araçlar ile ilgilenen ve satın almak isteyenlerin satın alma işlemlerini gerçekleştirdikten hemen sonra tescil için başvuruda bulunabilmektedir. Bu arada hacizli icralık araçlar alan birinin borcu da üstüne alacağını unutmamalıdır.

Borç Ödenmeden Haciz Kalkar Mı?

E-Haczin kaldırılmasının tek yolu hacze konu olan borçları ödemektir. Borçların tamamı ödenmediği sürece e-Haciz kaldırılamaz. e-Haczi kaldırmak için borçlu tarafın vergi dairesine ya da banka şubesine ödeme yapması gerekmektedir. Ödemeler tamamlandığında ilgili kuruma haczin kaldırılması için bir dilekçe verilerek işlemler başlatılabilir. Borçlu icra dosyasına icra dairesinde doğrudan ödeme yapabileceği gibi, alacaklıya ya da vekiline ödeme yapabilir veya kredi kartıyla uyan sistemi üzerinden ödeme yapması sonucu icraya konu olan  borçtan  kurtulabilir.

Hacizli Aracın Ruhsat İşlemleri Nasıl Yapılır?
Hacizli Aracın Ruhsat İşlemleri Nasıl Yapılır?

 Haciz Kaldırılırken %4,55’lik feragat harcı ve  %2,27’lik normal harç, her koşulda borçlu taraf yani haciz kaldırma talebi uygulayan kişi tarafından ödenir. Haczin kaldırılması icra mahkemelerinden şikâyet yoluyla istenebilmektedir. Borçlunun alacaklının alacağını karşılamaya yetecek kadar mal ve hakkı bulunmasına rağmen taşınmazı haczedilmişse hacizde tertip ilkesine aykırılık nedeniyle tapudaki haczin kaldırılması talep edilebilmektedir.

Hacizli Araç Trafiğe Çıkabilir mi?

Hacizli bir aracın trafiğe çıkması demek  kesinlikle bağlanacağı anlamını taşımamaktadır. Yani aracın üzerinde yakalama kararı yok ise polisler tarafından hacizli araçlar da  yakalanma bağlanma söz konusu olmamaktadır. Ancak hacizli araç da yakalama kararı bulunuyor ise ilk çevirmeden sonra aracın trafikten men edileceğini ve yediemin  otoparkına  çekileceğini söylemek mümkündür. Trafikte çok fazla  hacizli araç bulunmaktadır. Trafikten men edilen araçların otoparka çekildikten sonra sahibine de maddi külfet ve zorluk  getireceği unutulmamalıdır. Hacizli olan her aracın yakalaması söz konusu değildir. Borcun tebliğ edilmesinden uzun bir süre geçmesine rağmen ödenmemiş ve haciz kaldırılmamış ise araca yakalama kararı çıkmış  olabilir. Yakalama kararı  olan araçlara trafik sigortası ve kasko yaptırmak da mümkün olmayacaktır.

Haciz şerhi işlenen aracında yakalama masrafının yatırılması durumunda borçluya  ait araca yakalama koyulmasını icra müdürlüğüne talep edilerek yapılan işlemlerdir. Araca yakalama konulması demek, araç trafikte, park halinde  veya görüldüğü yerde emniyet güçlerince aracın yakalanarak yediemin deposuna çekilmesi anlamını taşımaktadır. Alacaklı taşınır mala haciz koydurduktan sonra 6 aylık süre zarfında  satış işlemi  istemelidir. Alacaklının satış istemesinden itibaren 2 aylık süre içerisinde satış işlemi yapılmaktadır.

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. Makale Nasıl Yazılır