Son Satır Güncel Bilgiler

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Görevde Yükselme Notları
 4. »
 5. Asli, İstinai Memurluklara Atanma, Derece Yükselme

Asli, İstinai Memurluklara Atanma, Derece Yükselme

Aydin Duran Aydin Duran -
206 0

Asli Memurluğa Atanma

Adaylık süresinde eğitimde başarılı olan aday memurlar disiplin amiri teklifi, atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden itibaren geçerli asli memurluğa atanır. Asli memurlukta adaylık süresinin sonu geçmez.

İstisnai Memurluklar

  1. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM memurluklarına
  2. Savunma sanayi müsteşar, müsteşar yardımcısı, I. Hukuk müşaviri, Daire Başkanı, Müşavir Avukat Kadrosu
  3. TOKİ Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman ve Uzman Yardımcısı, Müşavir avukatı ve Şube Müdürleri
  4. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkan, Başkan Yardımcısı, Müşavir, Daire Başkanı, Proje Grup başkanı, Basın Halkla ilişkiler müşavirliği
  5. TÜİK Halkla ilişkiler müşavirliği
  6. AB Bakanlığı Başkanlıklarına, Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkan müşaviri, Basın ve Hukuk Müşaviri
  7. Gelir İdaresi Başkanlığı Basın ve Halkla ilişkiler müşavirliği
  8. Bakanlar Kurulu Sekreterliği
  9. MSB Türk Silahlı kuvvetlerinde özel nitelikli gösteriln görev yerlerine
  10. Özel Kalem müdürlüklerine
  11. Valiliklere
  12. Büyükelçi, elçilik, daimi temsilcilik, dış kuruluşlarda çalışacak sendika uzmanlıkları
  13. Din ilişkileri yüksek kurulu üyelikleri, Diyanet İşleti Başkanlığı, Başkan ve Başkan müşavirliği, Diyanet basın ve halka ilişkiler müşavirliği
  14. Anayasa Mahkemesi basın müşavirliği

 

İstisnai Memurluklara Atanma Şartları

Devlet memuru olarak alınabilecek özel ve genel şartların belirtildiği 48 nci maddedekilere uyanlar (Türk Vatandaşı olmak, yaş şartlarını taşımak, öğrenim şartları, kamu haklarından mahrum olmamak)

 1. Atamada görev yerine hareket başlama süreleri
  1. Aynı yere atananlar atama tebliğinin olduğu gün
  2. Başka yere atananlar 15 gün içerisinde
  3. Savaş ve olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu karar verir.
  4. Hesap devri yapmak zorunda olan sayman ve sayman mutemetleri devrin sona ermesi ile
  5. Eski göreve devamın kurumunca yazılı olarak belirtilmesi Halide yerine memur gelinceye kadar
  6. Memurun izinli raporlu olması tebligata engel değil

 

Naklen Atanan Memur işe başlamazsa yapılacaklar

  1. İlk defa atananlar belge ile ispatı mümkün olmayan hallerde işe başlamaları iptal edilir ve bir yıl süreyle devlet memurluğuna alınmazlar. Belge ile ispat olması halinde iki ayı aştığı takdirde atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
  2. Başka yere atanan başlamazsa aylık verilmemek şartıyla 10 gün ek süre verilebilir. Belge ile ispat edilebilecek bir sebep olmaksızın başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.
 1. Kademe derece içinde memurun ilerleyebilmesidir. Bunun için en az bir yıl çalışması ve derecede ilerleyebileceği bir kademe olması gerekir.
 2. Birinci derece kalkınmada öncelikli yerlerde görev yapanlara her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilir.
 3. Son 8 yıl disiplin cezası almayan memur bir kademe ilerlemesi yapar.
 4. Kademe ilerlemesinde onay mercii atamaya yetkili amirdir.

Okunmalı : Sınavsız Devlet Memuru Olunur mu?

Derece Yükselmesi için şart

  1. Üst derecede boş kadro olması
  2. Derecenin içinde 3 yıl ve 3 ncü kademede bir yıl doldurmak
  3. Kadro tahsisi için öngörülen nitelikleri taşımak.
  4. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir
   1. 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
   2. 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
 • 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

657 Sayılı Kanun İle İlgili Diğer Yazılar

Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi

Memurların Sosyal Hakları (Ölüm – Cenaze – Aile Yardımı)

Mali Hükümler Tazminatlar Aylıklar

Memurun Görevden uzaklaştırılması, Özlük Dosyası

Memurların Disiplin Amiri,  Cezalar, Savunma Hakkı

Memurluğun Sona Ermesi, İzinler

Memurların Yer Değiştirmesi

Asli İstisnai Memurluklara Atanma, Derece Kademeler

Devlet Memurluğuna Alınma Şartları

Devlet Memurları Sınıflandırma

657 Kapsamı, Amaçları, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma