Son Satır Güncel Bilgiler

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Görevde Yükselme Notları
 4. »
 5. Görevde Yükselme Sınavlarında Çıkacak Sorulara Dair Anayasa Kısa Özetler

Görevde Yükselme Sınavlarında Çıkacak Sorulara Dair Anayasa Kısa Özetler

Aydin Duran Aydin Duran -
206 0
 • Hiçbir aile ve zümreye imtiyaz tanınamaz (Genel Esaslar)
 • Yasama TBMM tarafından kullanılır
 • TBMM çalışma döneminde en fazla 15 gün ara tatil yapılır.
 • Cumhurbaşkanı, Bakanlara soruşturma açılması için 3/5 çoğunluk gerekir (360 kişi)
 • Anayasa madde değişimi için en az 200 milletvekilinin başvurması gerekiyor.
 • TBMM Yargıtay üye seçimine doğrudan etkisi yoktur.
 • Kanun yürürlülük tarihi belirtilmezse Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından 45 gün sonra yürürlüğe girer.
 • TBMM Başkanı seçimi 4
 • TBMM başkan ilk dönem seçim görev süresi 2 yıl
 • Meclis Başkanı seçiminde 1-2 turda 2/3 çoğunluk gerekiyor. (400 kişi)
 • Meclisin yürütme karşısındaki bağımsızlığı iç tüzük ile belirleniyor.
 • Meclis Başkanı aday gösterimi sonrası 5 gün içinde seçilir.
 • Tatilde meclisi toplantıya çağırma sayısı 120 milletvekili (1/5 i)
 • Milletvekili sayısında 30 azalma olursa ara seçime gidilir.
 • Siyasi parti grupları mecliste yapacağı konuşma süresi 20 dakikadır.
 • Kamu işçileri siyasi partiye üye olabilirler.

PDF Olarak İndir : Anayasa özeti güncel

 • Her seçim döneminde en fazla 1 ara seçim
 • Ara seçim için genel seçimden 30 ay geçmesi
 • Yükseköğretim elemanları kanunla siyasi partiye üye olabilirler.
 • 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanını Halk seçer.
 • Cumhurbaşkanlığı seçiminde Turda tek aday kalırsa referanduma gidilir.
 • Cumhurbaşkanlığı makamı boşalırsa 45 gün sonra ilk Pazar günü seçim olur.
 • MGK üyeleri Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Genel Kurmay, Kara Kuvvetleri Komutanı
 • Savaş zamanı Genel Kurmay Başkanı Cumhurbaşkanı namına görevi yerine getirir.
 • Olağanüstü hal süresi 6 ay. 4 ay uzatılabilir. Cumhurbaşkanı teklifi TBMM uzatır.
 • Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı 2017 sonrası Askeri Şüraya dahil
 • Cumhurbaşkanı kararnamesi TBMM’de 3 ay içinde görüşülmezse iptal olur.
 • Mahalli idarelerin birlik kurması Cumhurbaşkanı kararı ile olur.

 • RTÜK üye sayısı 9
 • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı en yüksek devlet memuru
 • Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine 12 üye seçer.
 • Anayasa mahkemesi üyesi 15
 • TBMM Anayasa mahkemesine 3 üye seçer
 • Anayasa mahkemesine üye seçilecek avukat süresi 20 yıl olmalı.
 • Anayasa mahkemesi üye görev süresi 12 yıl.
 • Anayasa mahkemesi üyeliğine seçilme yaşı 45+
 • Anayasa mahkemesi başkanı Kez seçilemez.
 • Yüce Divan sıfatıyla yargılama görevi Anayasa Mahkemesinin.
 • Yüce Divanda savcılık görevi Cumhuriyet Başsavcısının.
 • Milletvekilleri yüce divanda yargılanamazlar.
 • Uyuşmazlık Mahkeme Başkanını Anayasa Mahkemesi seçer.
 • Kanunlara esas bakımından Anayasa Mahkemesinde dava açma süresi Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra 60 gün şekil bakımından 10 gün.
 • Halifeliğin kaldırılması anayasada geçmez.
 • HSK üye sayısı 13 asil üye. ( 4 yıl için seçilirler)
 • Yargıtay üyelerini HSK seçer.
 • HSK Danıştay üyelerinin ¾ ünü seçer.
 • Hukuk dalları ve avukatlar arasından HSK üye seçimi TBMM tarafından yapılıyor.
 • HSK başkanı Adalet Bakanıdır.
 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini Cumhurbaşkanı seçer.
 • İdari Mahkeme son inceleme mercii Danıştaydır.
 • Sayıştay gelir giderleri TBMM adına
 • HSK 2 daire halinde çalışır.
 • Erken seçim kararı alınmasında 3/5 oran ile 360 milletvekili kararı gerekiyor.
 • Devlet Denetleme Teşkilatı Cumhurbaşkanına bağlı
 • YSK 7 asil 4 yedek üye (Yargıtay 6 – Danıştay 5 Üye seçer)
 • YSK kararları yargı yoluna kapalıdır
 • Siyasi partiyi en az 30 kişi kurar
 • Siyasi Parti mali denetimi Anayasa Mahkemesi yapar. Sayıştay’dan destek alır.
 • Siyasi parti cezası Anayasa Mah. Toplantıya katılan 2/3 oy çokluğu ile karar alır.
 • Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

 

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma