Son Satır Güncel Bilgiler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Finansal Sorunlar
  4. »
  5. Cebri İcra Yoluyla Satış Ne Demek?

Cebri İcra Yoluyla Satış Ne Demek?

Aydin Duran Aydin Duran -
212 0

Konu haciz ve icra söz konusu olunca farklı yolları, süreçleri, aşamaları bulunur. Burada farklı tanımlarda karşımıza çıkar ki ne olduğunu anlayamayız. Farklı aşamalarda karşımıza çıkan bu deyim ile merak ettiğimiz husus cebri icra ve bu yolla satış ne demek olabilir. Bu konu hakkında bilgi edinmek için sayfamıza gelmişseniz tam doğru adreste olduğunuzu belirtmek gerekir.

Cebri İcra Nedir?

Cebri icra satış için öncelikle cebri icra nedir bununla başlamak doğru olur. Hukuki terimler icra meselelerinde birbirini tamamlıyor. Sözlük karşılığı olarak zorla yerine getirme anlamına gelen cebri icra borçlunun borcunu ödememesi halinde hukuki olarak devlet eliyle borcun tahsil edilmesine denir. Burada söz konusu alacak yasalar nezdinde alınır ve alacaklı kendi alacağını kendi iradesi ile zorla alamaz.

Cebri Satış Ne Anlama Geliyor?

Alacaklı icra Müdürlüğüne alacağının tahsili için başvurmasına rağmen borçlu halen ödemekte imtina etmesi halinde cebri satış aşamasına geçilir. İcra ile tahsis edilemeyen alacak bu aşamadan sonra devlet eliyle zorla tahsilat yoluna geçilir. Bu durum borçlunun borcunu ödemesi için bir anlamda maruz bırakılması anlamına gelir.

İcra haliyle alacaklı bu alacağını tahsil edemediği dönemde mahkemeye başvurarak söz konusu alacak için cebri icra kararı çıkmasını talep eder. Bu karar sonrası ise borçlunun elinde bulunan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını oluşturan mevduat hesapları, gayrimenkuller, araçlar İcra Müdürlüğü ve personelleri aracılığıyla satışa konu edilir. Burada mal varlığının satışı sonrası ise alacaklının alacağı tahsil edilmiş olur. Bu duruma cebri icra yoluyla satış denilir. İcra işlemlerinin başlatılması ve sonuçlandırılması için icra harç hesaplaması da önemli. Bu konuya daha önce değinmiştim.

Cebri Satışın Şartları Neler?

Cebri icra işleminin gerçekleşebilmesi için mahkeme kararı şarttır. Bu karar olmadan haciz söz konusu edilemez. Bunun için yasal süresi içerisinde alacaklı olan kişi icra mahkemesine başvurması gerekir.2004 yılı içerisinde İcra ve İflas Kanunu ile borçlar düzenlenmiş ve burada 32 nci madde de 7 gün içinde borcun ödenmesi gerektiği, cebri icra kararının çıkması sonrasında ise borçlunun 10 gün içinde borca itiraz etme hakkı bulunuyor. İcra ve hacizlerde zaman aşımı insanların merak ettiği bir husus. Bu konuya başka bir makalemiz ile tam anlamıyla değineceğiz.  Okunmalı: İcra Borcu Nereye Ödenir?

Cebri İcraya Süresi İçinde İtiraz Edilmezse

Süresi içerisinde İtiraz edilmemesi halinde borçludan mal beyanında bulunulması istenir. Yine İcra ve İflas kanununda belirtildiği üzere süresi içinde mal beyanında bulunmayan kişiler için hapis cezası verilecektir. Çıkan mahkeme kararı sonrası kişinin mal varlıklarına el konulur ve İcra Müdürlüğü eliyle cebri icra işlemi başlatılır. Cebri satış için satışa konu edilen mal satış ilanı açılır. Bu ilan ise e-icra yöntemiyle e-devlet şifreniz ile giriş sonrası ilgili sayfalarda bulunur. Elektronik ortamda yapılan hacizli satış işlemi fiziken satışa konu olan aracın başında yad a taşınmaz gayrimenkulün başında ikinci kez devam eder. Burada en yüksek rakamı veren şahıs söz konusu satışa konu edilen mal varlığını satın alır. İhaleye asıl borçlu olan kişi de katılabilir. Yani kendi borcuna karşılık olarak söz konusu mal varlığını kendisi de ihale ile alabilir. Bu satıştan elde edilen gelir ile birlikte ise alacaklı alacağını tahsil etmiş olur.

Cebri Satışlarda Tapu İşlemleri

Cebri icra ile satış bir taşıt olduğu gibi arsa, tarla veya ev gibi taşınmazlar olabilir. Bu gibi varlıkların devlet eliyle cebri icra satışı sonrası söz konusu tapu tescil işlemleri İcra Müdürlükleri eliyle yapılır. Yani tapuda kişinin malvarlığının üzerine satılamaz şerhi borçtan dolayı konulmaktadır. Bu şerhin konulması sonrası satış ile yeni sahibinin üzerine tescil işlemi İcra Müdürlüğü tarafından yapılır.

Borç ve alacak ilişkisi sürekli olan ve ödenmeyen borçlardan sonra İcra Müdürlüklerinin sürekli artan bir iş yükü olduğundan bahsetmek mümkün. Burada asıl yük ise cebri icra yoluyla satış için yapılıyor. Çünkü süreler ile bu sürenin sonunda yapılan aşamalar neticesinde satış ve alacağın tahsili ile icra dosyası kapatma işlemi zaman alan bir husus.

Konu itibariyle haciz ve icra işlemleri için zaman zaman yasalarda değişiklikler yaşanabilir. Bu değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanıyor.  Burada oluşacak hususlarda mağduriyet yaşamamak adına cebri icra işleminde olduğu gibi tüm hukuksal durumlarda hukuki danışmanlık bürolarına başvuru ile gerekli bilgi edinmenin doğru olacağını düşünüyorum.

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma