Son Satır Güncel Bilgiler

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Görevde Yükselme Notları
 4. »
 5. Memurluğun Sona Ermesi- Yıllık Mazeret Hastalık İzni

Memurluğun Sona Ermesi- Yıllık Mazeret Hastalık İzni

Aydin Duran Aydin Duran -
157 0

Memurluğun Sona Ermesi

 1. Memurluktan çekilme : Memur kurumuna müracaat ederek çekilme isteğinde bulunabilir. Memur kurumunu ve görev yerini mazeretsiz olarak 10 gün terk etmesi halinde çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. Çekilmek isteyen memurun yerine atanan gelmesi yada kabul edilmesine kadar çalışır. Yerine biri atanmışsa ve bir aya kadar gelmezse kişi üstüne bu durumu haber vererek bırakabilir. Olağanüstü mazereti olan ayrılanlar bir ay kaydına tabi değildirler. Çekilen devlet memuru devir teslim yapması gerekiyorsa bu işlemi yapmadan görevinden ayrılamaz. Olağanüstü hallerde çekilme kabul edilmedikçe ve yerine atanan başlamadıkça çekilemez.
 2. Memuriyete geri dönme süreleri: Memuriyetten müracaat ve yerine atanan yada çekilmenin kabul edilmesine uygun çekilenler altı ayı geçmeden, 10 gün terk edenler bir yılı geçmeden, Devir teslim yükümlülüğünü yapmayanlar 3 yıl geçmeden, Oağanüstü hal, seferberlik gibi durumlarda aykırı edenler ise hiçbir suretle memuriyete dönemezler.
 3. Memurluğun sona ermesi : Memurluktan çıkarılma, memur olma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar, memurlaktan çekilme, istek iş haddi ile emekli olunması ve ölümü Halide memurluk sona erer.
 4. Memurun Çalışma Saatleri : Haftalık 40 saat. Cumartesi ve Pazar tatil olarak sayılır. Yurt dışında çalışanların hafta sonu tatili Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilebilir.
 5. Günlük Çalışma Saatleri : Merkezde Cumhurbaşkanı tarafından, taşrada Valiler tarafından günlük başlama bitme ve öğle arası saati belirlenir. Engelli olanlar, özürü olanlar ve iklim şartları merkezde üst yönetici taşrada mülki amirlerce belirlenir.

Okunmalı : 657 Kısım I Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

 1. 24 saat çalışma kurumlarınca belirlenir. Fakat tabip raporu ile belirtilmesi halinde kadın memurlara doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti verilemez.
 2. Yıllık İzin : 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar 10 yıl dahil 20 gün, 10 yıldan fazla olanların izni 30 gündür. Zorunlu olması halinde gidiş geliş için ikişer gün
 3. Yıllık İznin Kullanılışı : Amirin uygun göreceği zamanlarda, iki yılın izni bir arada kullanılabilir, öğretmenler yaz tatili ile dinlenme günlerinde izinli sayılır bunun dışında hastalık ve mazeret izni alabilirler, Radyoaktif ışınlara maruz kalan personel her yıl izne ilave 30 gün sağlık izni alır.
 4. Mazeret İzni :
  1. Kadın memura doğumdan önce 8 sonra 8 hafta toplam 16 hafta analık izni. Çoğul gebelik durumunda doğum öncesi 10 hafta (2 hafta ek) verilebilir. Tabip raporu ile çalışabilir olanlar doğum öncesi üç haftaya kadar çalışır ve beş hafta analık iznine eklenir. Doğum erken gerçekleşmesi halinde doğum öncesi kullanılmayan izin analık iznine ilave edilir. Doğumda ve doğum sonrası annenin ölmesi halinde izni isteği halinde baba kullanabilir. 3 yaşını dolduran çocuğun evlat edinilmesi halinde çocuğun teslim alınmasından itibaren 8 hafta izin verilir. Memura eşinin doğum yapması halinde 10 gün babalık izni, kendisinin veya çocuğun eşinin anne babası kardeşi ölümü halinde 7 gün izin verilir. Analık izni sonrası anne 24 ay aylıksız izin kullanabilir.
  2. Süt İzni : Kadın memura analık izni bitimi sonrası altı ay 3 saat ikinci altı ay 1,5 saat süt izni Burada izin zamanı kadın memura aittir.
  3. % 70 engelli ya da süreğen hastalığı olan memura ( eşinin evli olması halinde eşininde en az % 70 engelli olması gerekir) raporla belirtilenlere anne veya babadan birine bir yıl içinde toptan yada bölümler halinde 10 gün izin verilir.
  4. Kadın memur analık izni sonrası isterse çocuğun hayatta olması kaydıyla izin bitimi başlayan birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda 6 ay yarım gün çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere 1 er ay ilave edilir. Çocuk engelli doğarsa 12 uygulanır. 3 yaşında çocuk evlatlık edinenler bu haktan aynı esaslarda yararlanır. Çalışma saatleri kurumca belirlenir.

Okunmalı : Memurların Yer Değiştirmesi

 1. Hastalık ve Refakat İzni : Memurun kanser, verem, akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavisinde rapor ile gösterilerek 18 aya kadar diğer hastalık halinde 12 ay hastalık izin Yatarak geçirilen süre dikkate alınır. Memurun iyileştiğine dair rapor sunması gerekir. Hastalık devam etmesi halinde aynı süreler kadar uzatılır. Bu süre sonunda yine memur iyileşmezse emeklilik hükümleri uygulanır. Bu kişiler sağlığını kazanması halinde tekrar uygun kadroya öncelikli olarak atanabilirler. Görevi sırasında kaza yapan saldırıya uğrayanlar iyileşe kadar izinli sayılır. Hastalık raporu sağlık kurul raporu ve süreleri Sağlık Maliye Dışişleri Bakanlığı ve SGK görüşü ile DPB tarafından hazırlanacak yönetmelik ile belirlenir.
 2. Memurun bakmakla yükümlüğü olduğu anne baba eş çocuk kaza geçirmesi tedavisi uzun sürecek hastalığa yakalanması halinde üç aya kadar izin verilir bu süre gerektiğinde bir kat uzatılır.
 3. 5 Yılını dolduran memur isteği halinde memuriyeti boyunca en fazla iki kez olamkü ezere 1 yıla kadar aylıksız izin
 4. Askerliğe ayrılan memur askerlik süresince aylıksız izinli sayılır.

657 Sayılı Kanun İle İlgili Diğer Yazılar

Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi

Memurların Sosyal Hakları (Ölüm – Cenaze – Aile Yardımı)

Mali Hükümler Tazminatlar Aylıklar

Memurun Görevden uzaklaştırılması, Özlük Dosyası

Memurların Disiplin Amiri,  Cezalar, Savunma Hakkı

Memurluğun Sona Ermesi, İzinler

Memurların Yer Değiştirmesi

Asli İstisnai Memurluklara Atanma, Derece Kademeler

Devlet Memurluğuna Alınma Şartları

Devlet Memurları Sınıflandırma

657 Kapsamı, Amaçları, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma