Uncategorized

Afiş, görüntü üreten ve görsel yolla mesaj ileten bir disiplin olarak, Öncelikle görüntü ve bunun izleyicide çağrıştıracağı anlam arasındaki ilişkiyi doğru saptamak ve tasarladığı mesajı bir kitleye ulaştırabilmek için sadece görüntüyü değil, görüntünün ötesini de kurgulayabilmek durumundadır. Afiş tasarımını diğerlerinden ayıran en önemli özellik, kuşkusuz tasarlanan mesajın bir kitleye iletilmesinin ve mesajın o kitle tarafından hedeflendiği gibi anlaşılmasının keyfi değil, zorunlu olmasıdır. Mesaj yalnızca toplumsallığı değil, bireyselliği de içinde barındırmalıdır. Bir...
Sayfa başına git